Rituální masáž 5 elementů

Pět elementů — země, voda, oheň, vzduch a prostor se považuje za podstatu všech věci a dění. Myšlení znalost elementů tvoří základ medicíny, astrologie, kalendáře, psychologie, ale také duchovních tradic šamanismu, tantry. Pojmenování elementů je symbolickým vyjádřením specifických vlastností a způsobů jednání, které jsou analogií k dobře známým elementům v přírodě. Například fyzické vlastnosti jsou popisovány jako: země — pevnost, voda — soudržnost, oheň — teplo, vzduch — pohyb, prostor — prostorová dimenze, která zahrnuje aktivitu ostatních čtyř elementů. Navíc elementy souvisejí s různými emocemi, povahou, směry, barvami, chutí, tělesnými typy, nemocemi, stylem myšlení a charakterem. Z pěti elementů vyvstává pět smyslů a pět oblastí smyslové zkušenosti

Jedná se o příjemnou a účinnou rituální  masáž, která využívá techniky blízké  jednotlivým elementům indické filozofie - země, voda, vzduch, oheň a  Akáša.

Masíruje se celé tělo zezadu - záda, šíje, hlava, ruce a nohy. Element Akáša symbolizuje klidová závěrečná fáze s působením energie Prány. Jednotlivé techniky jsou nástroji k dosažení stavu relaxace a naladění na vlnu hlubokého uvolnění.     

 

Element země:  harmonizující tlaková masáž celého těla přes pokrývku nebo ručník

Element vody:  masáž s použitím bio kokosového oleje

Element vzduchu:  jemná masáž pokožky hlavy

Element ohně:  masáž horkými lávovými kameny

Element Akáša:  závěrečný klid a působení prány